Shereen ratnagar understanding harappa pdf

      Comments Off on Shereen ratnagar understanding harappa pdf

Kuidas shereen ratnagar understanding harappa pdf millal see märkus eemaldada? Kui oskad, siis palun aita artiklit keeleliselt parandada. Kultuuri kõrgajal võis piirkonna populatsioon ulatuda viie miljoni asukani.

Induse linnad on kuulsad nende linnaehituse, tellishoonete ning kanalisatsiooni ja vee võrgustiku poolest. Induse kultuur koosneb Harappa kultuurist ja Mohenjo-Daro kultuurist. Induse kultuur koondus Induse jõeoru ja Pandžabi regiooni ümber, hõlmates ka Ghaggar-Hakra jõeoru ning Gangese ja Yamuna jõgede vahelise ala. Harappa kultuuri nimi tuleneb tõigast, et kultuuri esimene linn avastati 1920. Induse kultuuri asulakohtade arheoloogiline uurimine on jätkunud sellest saati ning olulisi avastusi on tehtud veel 1999.

Säilinud kirjalikke allikaid pole tänini lõplikult dešifreeritud. On teada, et Induse ja Mesopotaamia vahel toimus merekaubandus. Induse kultuur hääbus seni selgitamata põhjustel umbes 1500. 1856 külastas uurija Alexander Cunningham Harappat, kus inglise insenerid John ja William Brunton ehitasid Ida-India Kompanii raudteed, mis ühendas omavahel Karachi ja Lahore linnu. Pool sajandit hiljem, aastal 1912, avastas J. Fleet veel Harappa pitsateid, mis ajendas Sir John Hubert Marshalli alustama põhjalikumate väljakaevamistega. Pärast India iseseisvumist jäid suurem osa arheoloogilistest leidudest Pakistanile.

Selle territooriumil asus suurem osa Induse kultuurist. Haryana piirkonda Indias suured üleujutused, kahjustades Jognakhera arheoloogiliste väljakaevamiste alasid, kust oli leitud 5000 aasta vanuseid vase sulatamise jälgi. Sellele eelnes ja järgnes vastavalt Vara-Harappa ja Hilis-Harappa periood. Kokkuvõttes kestis kogu Harappa ajastu 33. Induse kultuuri periodiseerimisel kasutatakse kahte mõistet: periood ja ajastu. Vara-Harappa, Kõrg-Harappa ja Hilis-Harappa perioode nimetatakse vastavalt regionaliseerumise, integreerumise ja lokaliseerumise ajastuks.

Maalitud hallsavi nõude kultuur, põhjapoolne mustade glasuurnõude kultuur. Induse oru tsivilisatsioon hõlmas enamiku Pakistanist ja osa Loode-Indiast, Afganistanist ja Iraanist. Induse kultuuri leiukohad on sagedamini jõgede ääres, aga ka iidsetel rannaaladel, näiteks Balakoti linn Pakistanis ja saartel, näiteks Dholavira asundus Khadir Bet järvesaarel Indias. Paljud Induse kultuuri asukohad on avastatud piki Ghaggar-Harka jõesängi. Sealhulgas Rupar, Rakhigarhi, Sothi, Kalibangan ja Ganwariwala.

Mõnede arheoloogide väitel on piki Ghaggar-Hakari ja selle harujõgede kuivanud jõesänge avastatud rohkem kui 500 Harappa asulat, seevastu üksnes 100 asulat piki Induse ja selle harujõgede kallast. Osad arheoloogid arvavad aga, et need arvud on liialdatud. Dikshiti avastused Bhirrana külast, Rajasthanis Indias näitavad, et sellest piirkonnast leitud Hakra keraamika on üle 9500 aasta vana. Varasemat külakultuuri esindavad Rehman Deri ja Amri leiukohad Pakistanis. Kõrg-Harappale, kus tsitadell on märk keskvõimust ja linliku eluviisi süvenemisest.