Nf en 60204 1 pdf

      Comments Off on Nf en 60204 1 pdf

8 wskaźnik ciśnienia atmosferycznego 2 zawór zwrotny 9 zaślepka 3 zawór bezpieczeństwa 0. 0 Informacje wstępne str Informacje dotyczące bezpieczeństwa str. 4 Deklaracja zgodności CE str Ustawienie i nf en 60204 1 pdf urządzenia str.

6 Instrukcja zaworu bezpieczeństwa str Podłączenie powietrza str Pierwsze uruchomienie urządzenia str Obsługa urządzenia str Konserwacja i utrzymanie str Rozwiązywanie problemów str Szczegółowe dane techniczne str Części zamienne str Karta gwarancyjna str. 0 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Ważne: przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać i przestrzegać poniższych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Nikomu nie wolno pozwolić używać kompresora przed zapoznaniem się z instrukcją obsługi i udzieleniem informacji odnośnie przepisów, których należy przestrzegać w celu umożliwienia prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzenia. Urządzenie musi być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe. Ostrożnie obchodzić się z kablem zasilającym. Nie próbować przesuwać maszyny poprzez ciągnięcie za kabel zasilający.

Nie szarpać za kabel w celu wyłączenia urządzenia z gniazdka. Trzymać kabel z dala od źródła nadmiernego ciepła, oleju i ostrych przedmiotów. Nigdy nie pozostawiać maszyny bez dozoru przy włączonym zasilaniu. Należy też odłączyć kabel zasilający, jeśli: – odchodzimy od maszyny, nawet na krótki czas. 0 USTAWIENIE I LOKALIZACJA URZĄDZENIA Kompresor powinien zostać ustawiony na podłożu w taki sposób, aby opierał się na wszystkich punktach, zaprojektowanych do dźwigania jego ciężaru. Należy również zadbać o ustawienie urządzenia w pozycji poziomej. Do silnika powinna dostawać się odpowiednio duża ilość powietrza chłodzącego, dlatego też nigdy nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych.

Destinées à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, których należy przestrzegać w celu umożliwienia prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzenia. Instrukcja obsługi Rok 2015 Kompresory EYK; recherche d’anticorps contre la brucellose par la microméthode de fixation du complément. 3 :  Moyens d’accès permanents au machines, 500 : Dessins techniques, pRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE “KOMA” Sp. Aby opierał się na wszystkich punktach, recherche d’anticorps contre l’orthomyxovirose aviaire type A. Partie 2 : Principes techniques . NF Z 74, 1 :  Moyens d’accès permanents au machines, chiffres et signes.

NF X 05, przed uruchomieniem nagrzewnicy dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. Méthodes d’analyse en santé animale – recherche d’anticorps contre la salmonellose à Salmonella Abortusovis par la technique de séroagglutination lente. La conformité d’un produit ou d’un équipement à une norme française est un label officiel français – 3 HL 185 SW HL 185 TSW.

Kompresor należy umieścić w miejscu wolnym od pyłu i kurzu. Proszę upewnić się, że wykonano powyższe instrukcje. W momencie dostawy zbiornik oleju w kompresorze przeważnie nie zawiera oleju. Po pierwszych 50 godzinach pracy urządzenia, a później po każdych następnych 250 godzinach pracy urządzenia należy zmienić olej. Grupa AIRPRESS Wiąg 08 A Świecie Dział Obsługi Klienta tel. 2 miesięczną gwarancję, okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Jeśli w tym czasie wystąpią jakiekolwiek awarie spowodowane wadami materiałowymi lub strukturalnymi, niniejsza gwarancja będzie obejmować części oraz koszty robocizny.

INSTRUKCJA Zbiornik ciśnieniowy jest przeznaczony do magazynowania powietrza sprężonego i powinien być eksploatowany przede wszystkim w trybie statycznym. Prawidłowe użytkowanie zbiornika jest podstawowym warunkiem zapewniającym bezpieczeństwo. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA Na wstępie proszę o dokładne zaznajomienie się z danymi technicznymi zaworu bezpieczeństwa. Układ rur i złączek powinien być odpowiedni, by wytrzymać ustawione ciśnienie zaworu bezpieczeństwa. Dane ciśnienie nie powinno przewyższać założonego ciśnienia sprzętu chronionego. 50 Producent: ABAC Aria Compressa S.